Επιλογή Μακέτας Ιστοσελίδας

Η επιλογή της κατάλληλης μακέτας είναι μία σημαντική απόφαση για την ανάπτυξη κάθε ιστοσελίδας. Η μακέτα παρέχει ένα σύνολο διαφορετικών στοιχείων τα οποία θα διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη και την επιτυχία της ιστοσελίδας.

  1. Η μακέτα παρουσιάζει τα εικαστικά στοιχεία που κάνουν την ιστοσελίδα καλαίσθητη στον επισκέπτη και τονίζουν το μήνυμα που θα αποτυπωθεί.
  2. Η μακέτα δημιουργεί τις περιοχές, μέσα στις οποίες τοποθετείται το υλικό και οι εφαρμογές της ιστοσελίδας.
  3. Η μακέτα παρέχει τη γενική χωροταξία των ιστοσελίδων.

Στους μικρότερους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο εφαρμογών και φορμών, οι μακέτες παίζουν το σημαντικότερο ρόλο για την επιτυχία της ιστοσελίδας. Οι επιλογές που υπάρχουν για τη σχεδίαση της μακέτας είναι αρκετές, δίνοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων στον επιχειρηματία, εγκυμονούν όμως και κινδύνους οι οποίοι δεν είναι ορατοί με την πρώτη ματιά. Οι κυριότεροι εναλλακτικοί τρόποι για τον καθορισμό των εικαστικών στοιχείων και της μακέτας είναι:

  1. Έτοιμη μακέτα από οδηγό. Οι εταιρίες κατασκευής ιστοσελίδων διαθέτουν μακέτες που έχουν κατασκευάσει οι ίδιες σε παρελθόντα χρόνο, ειδικά κατασκευασμένες μακέτες για επίδειξη, ή συνεργάζονται με διάφορες υπηρεσίες παροχής μακετών.
  2. Άλλη ιστοσελίδα. Οι υπάρχουσες ιστοσελίδες, ιδιαίτερα οι επιτυχημένες, αποτελούν μία σημαντική πηγή έμπνευσης.
  3. Ανάπτυξη εξειδικευμένης μακέτας στις απαιτήσεις του έργου.

Μία σημαντική λεπτομέρεια αναφορικά με τα πρώτα δύο επίπεδα είναι αν επιθυμούμε η μακέτα να επεξεργαστεί περαιτέρω από κάποια γραφιστική υπηρεσία. Η τρίτη λύση, ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνει και τις απαραίτητες γραφιστικές εργασίες. Η επιλογή ανάμεσα στις διαφορετικές επιλογές είναι δυσκολότερη από όσον εμφανίζεται αρχικά.

Πολλές εταιρίες και πελάτες, υποβαθμίζουν την πρώτη επιλογή και προχωρούν κατευθείαν σε κάποια άλλη. Αν όμως εξετάσουμε την πρώτη επιλογή, θα δούμε ότι:

  1. Οι μακέτες αυτές έχουν φιλοτεχνηθεί από γραφιστικές υπηρεσίες, και έχει αφιερωθεί αρκετός χρόνος για την ανάπτυξή τους.
  2. Οι ιστοσελίδες χαρακτηρίζονται από τρία βασικά στοιχεία, τα οποία είναι η μακέτα (οπτικό), οι υπηρεσίες (λειτουργία) και το υλικό. Δύο ιστοσελίδες που έχουν ίδιες μακέτες δεν είναι απαραίτητα ίδιες, καθώς τα άλλα στοιχεία θα είναι διαφορετικά και ιδίως το υλικό.

Τέλος, αν σας αρέσει μία έτοιμη μακέτα, αλλά θέλετε να την επεξεργαστείτε περαιτέρω, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία γραφιστική υπηρεσία ώστε να αποδώσετε το μήνυμά σας καλύτερα.

Ίσως η δυσκολότερη επιλογή είναι η μεσαία, η οποία καλύπτει επιλογές όπως είναι άλλες ιστοσελίδες ή ημιτελείς μακέτες που μπορεί να σας δείξουν. Ημιτελείς είναι οι μακέτες που υπάρχουν μόνο για την αρχική σελίδα, χωρίς δυνατότητα επίδειξης των εσωτερικών σελίδων, ώστε ταυτόχρονα να παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να προτιμηθεί η φιλοτέχνηση από κάποια γραφιστική υπηρεσία, καθώς το αποτέλεσμα θα είναι συνήθως αρκετά κοντινό στην ιστοσελίδα που επιλέξατε ή θα είναι τουλάχιστον αβέβαιης οπτικής εικόνας αν έχετε επιλέξει κάποια μακέτα αρχικής σελίδας.

Τέλος, αν η ιστοσελίδα σας είναι πολύπλοκη ή έχετε ανάγκη από ένα ιδιαίτερο και αυστηρά προσωπικό στυλ, επιλέξτε την ανάπτυξη εξειδικευμένης μακέτας. Ένα σημαντικό σημείο για την επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας είναι η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρία που πρόκειται να επιλέξετε. Επειδή δε θα διαλέξετε με βάση την τελική μακέτα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε κάποιες βασικές αρχές για την ανάπτυξη της μακέτας.

  1. Ένα σημαντικό γεγονός είναι η πρώτη επίσκεψη από τον υπεύθυνο για την ανάπτυξη της μακέτας σας. Ο επαγγελματίας θα σας κατευθύνει στις βασικές επιλογές της ιστοσελίδας σας, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε εκείνον, εσάς και τη γραφιστική υπηρεσία.
  2. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται αν κάποιος σας προσκαλέσει για να ελέγξετε και να εφαρμόσετε τις παρατηρήσεις σας ταυτόχρονα. Η επεξεργασία μίας μακέτας, ιδιαίτερα μίας εξειδικευμένης μακέτας, είναι μία πολύπλοκη διαδικασία για να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία.

Ελπίζουμε ότι η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας ανάπτυξης της ιστοσελίδας σας θα γίνει ευκολότερη και αποδοτικότερη με τις παραπάνω προτάσεις. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες σας. Αν επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα της επικοινωνίας.