Σχεδιασμός Υπολογιστικού Συστήματος

Μετά την πλήρη και σωστή κατανόηση των λειτουργιών και των απαιτήσεων ενός πληροφοριακό σύστημα, το πιο σημαντικό βήμα είναι η σχεδίασή του. Η σχεδίαση ενός συστήματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη ορισμένες σημαντικές παραμέτρους ώστε η ανάπτυξη του συστήματος να γίνει ομαλότερα και να αποδώσει και αφομοιωθεί πιο εύκολα στο περιβάλλον λειτουργίας του. Μερικές από αυτές τις παραμέτρους είναι:

Μην αφήνετε τα σχέδια του συστήματός σας στην τύχη. Στη Watergate, καλύπτουμε με τον καλύτερο τρόπο όλες τις παραπάνω παραμέτρους και πολλές άλλες ακόμη, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός συστήματος.

  1. Επεκτασιμότητα. Οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα συχνά ενημερώνονται, αλλάζοντας τις υπάρχουσες λειτουργίες ή προσθέτοντας νέες στο σύστημα. Η σωστή σχεδίαση ενός συστήματος βοηθάει στην εξέλιξή του. Αν η δομή του είναι σωστή, τότε νέες λειτουργίες μπορούν να προστεθούν χωρίς να χρειάζονται μεγάλες αλλαγές στα υπόλοιπα μέρη του.
  2. Έλεγχος. Δυστυχώς, κάθε πληροφοριακό σύστημα κρύβει μικρά, λογικά σφάλματα που περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να εκδηλωθούν. Συχνά, μπορεί να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι την εκδήλωσή τους και, μερικές φορές εκδηλώνονται τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Ο κακός σχεδιασμός ή η έλλειψη αυτού συντελεί καταρχάς καταλυτικά στον εντοπισμό του σφάλματος, επιβραδύνοντας τη διαδικασία. Η διόρθωση επίσης κινδυνεύει να δημιουργήσει καθυστερήσεις, διορθώνοντας διαφορετικά τμήματα που μπορεί να έχουν προσβληθεί από το σφάλμα. Ο χρόνος για τη διόρθωση μπορεί να αδρανοποιήσει το σύστημα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο χάσμα στον ολοκλήρωση της εργασίας που εκτελεί το σύστημα.
  3. Ασφάλεια. Στη σημερινή εποχή, που το διαδίκτυο (Internet) παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και στις διαδικασίες των εταιριών, η ασφάλεια είναι σημαντικότερη από ποτέ. Παλιά, για να εκδηλώσει κάποιος μία επίθεση έπρεπε να περάσει μέσα από φυσικές πόρτες και άλλους αμυντικούς μηχανισμούς. Σήμερα όμως μπορεί κάποιος να εκδηλώσει μία επίθεση ακόμη και από το σπίτι του. Άσχημα σχεδιασμένα συστήματα είναι ανοιχτές πόρτες που περιμένουν κάποιο κλέφτη και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και άλλα, πιο ασφαλή συστήματα.